Magbigay ng tungkulin ng kababaihan na may kaugnayan sa relihiyon sa kasalukuyang panahon

Posted on


Magbigay ng tungkulin ng kababaihan na may kaugnayan sa relihiyon sa kasalukuyang panahon​

Answer:

Hanggang sa ngayon malaki pa rin ang ginagampanan ng mga kababaihan sa relihiyon ngayon. Sinasabi nga na ang ina ang siyang ilaw ng tahanan na kung saan siya ang magbibigay tanglaw sa kanyang mga anak. Ang pagiging isang ina ay hindi mapapantayan sapagkat siyang ang tanging mag-aakay sa kanyang mga anak para sa kabutihan. Ang mga kababaihan simula pa noong unang panahon ang sinasabing kaagapay ng simbahan upang patatagin ang pananampalataya ng kanilang anak. Sila ang nagsisislbing tagapaglingkod sa dambana ni Hesus bilang kaagapay ng mga pari , sacristan at iba pa.

Explanation:

Leave a Reply

Your email address will not be published.