Magtala ng mga positibo at negatibong katangian ng mga kabataan sa kasalukuyan

Posted on


Magtala ng mga positibo at negatibong katangian ng mga kabataan sa kasalukuyan ​

MGA POSITIBONG KATANGIAN :

 • Pursigido sa pag-aaral
 • Nakakatulong sa gawaing bahay
 • Tinutulungan ang mga kapatid sa aralin
 • Mas nagagamit nila ang kaalaman nila sa kasalukuyan
 • Nagkakaroon sila ng interes sa mga balita
 • Mas dumadami ang kanilang mga gol o goal sa buhay

MGA NEGATIBONG KATANGIAN:

 • Matagal na nagbababad sa internet
 • Galitin dahil sa pagkainip sa bahay
 • Marami silang nalalaman kaya kahit mga hindi karapat dapat nalalaman na nila
 • Ang iba sa kanila ay natuto ng magmura
 • Takot ng makisalamuha sa tao
 • Pagdating sa pag-aaral, Ang iba ay umaasa nalang sa “answer key”

MAS PINAIKSI

POSITIBO:

 • Matulungin
 • Pursigido
 • Masikap
 • Matiyaga
 • Matipid

NEGATIBO:

 • Tamad
 • Palamura
 • Madaya
 • Galitin
 • Mainipin

PA BRAINLIEST

— Xioxi —


Leave a Reply

Your email address will not be published.