Mahusay! Ang galing mo sa pagbibigay ng sariling pananaw mula sa, larawan. Ngayon naman ay matutunghayan mo sa ibaba ang mga larawang, “nagpapakita ng ibat ibang kalagayan sa lipunan. Isulat sa loob ng unang”, kahon ang kaisipang namamayani dito, sa ikalawang kahon, isulat ang, iyong sariling opinyon ukol sa larawan at panghuling kahon, isulat ang, kaugnayan nito sa lipunan at daigdig. Kopyahin ang kahon at isulat sa loob, nito ang inyong kasagutan.

Posted on


Mahusay! Ang galing mo sa pagbibigay ng sariling pananaw mula sa


larawan. Ngayon naman ay matutunghayan mo sa ibaba ang mga larawang
nagpapakita ng ibat ibang kalagayan sa lipunan. Isulat sa loob ng unang
kahon ang kaisipang namamayani dito, sa ikalawang kahon, isulat ang
iyong sariling opinyon ukol sa larawan at panghuling kahon, isulat ang
kaugnayan nito sa lipunan at daigdig. Kopyahin ang kahon at isulat sa loo
nito ang inyong kasagutan.​

Answer:

2.-Mga batang nasa lansangan.


– wala silang matitirahan at makakain araw-araw.


-kaya tayong may tirahan at pagkain magbigay tayo sa kanila kahit kaunting biyaya.


3 .-Mga taong naproprotesta para sa karapatan.


-Mga taong hindi sang-ayon sa ipinapatupad na batas o ginagawa ng gobyerno.


-Kadalasan dito ay mga mahihirap na kinukunan ng karapatan.

Explanation:

Sorry ayan lang alam ko hope it helps

Leave a Reply

Your email address will not be published.