Malala na ang problema natin sa basurasa mga lungsod sa ating bansa, Sa paligid, makikita ang mga nilalangaw at namamahong basura na walang pakundangang itinatapon ng ating mga kababayan sa mga daan. Hindi naman ito makayang hakutin ng ating mga basurero dahil sa kakulangan ng mga trak ng mga basura at ng mga lugar na mapagtatapunan., Panahon na upang humanap tayo ng alternatibo sa paggamit ng basura.Kailangan ang pagre-recycle ng basura.Makatutulong pa ito upang kumita mula sa basura. Kailangan ding turuan ang bawat pamilya na makiisa sa pagre-recycle ng basura. Sa pamamagitan ng paghihiwa-hiwalay ng bawat uri ng basura tulad ng papel, bote, lata at plastik, madaling mahahakot ang mga ito at madadala sa mga recycling centers.Mababawasan ang mga nagkalatna basura at makatitipid pa tayo sa paggawa ng mga bagay nanagmumula sa mga kahoy at halaman. , Panahon na upang magising tayo sa paglutas ng problema sa basura., 1. Mayroon ba kayong karanasang may kaugnayan tungkol sa nabasang teksto?, __________________________________________________________________, __________________________________________________________________, 2. Ano sa palagay mo ang maaaring epekto ng maling pagtatapon ng mga basura?, __________________________________________________________________, __________________________________________________________________, 3. Ano ang maaari nating gawin para makatulong sa paglutas sa suliraning ito?, __________________________________________________________________, __________________________________________________________________, 4. Ibigay ang mga dating kaalaman o maaaring kalabasan ng problema sa basura?, __________________________________________________________________, __________________________________________________________________

Posted on


Malala na ang problema natin sa basurasa mga lungsod sa ating bansa, Sa paligid, makikita ang mga nilalangaw at namamahong basura na walang pakundangang itinatapon ng ating mga kababayan sa mga daan. Hindi naman ito makayang hakutin ng ating mga basurero dahil sa kakulangan ng mga trak ng mga basura at ng mga lugar na mapagtatapunan.


Panahon na upang humanap tayo ng alternatibo sa paggamit ng basura.Kailangan ang pagre-recycle ng basura.Makatutulong pa ito upang kumita mula sa basura. Kailangan ding turuan ang bawat pamilya na makiisa sa pagre-recycle ng basura. Sa pamamagitan ng paghihiwa-hiwalay ng bawat uri ng basura tulad ng papel, bote, lata at plastik, madaling mahahakot ang mga ito at madadala sa mga recycling centers.Mababawasan ang mga nagkalatna basura at makatitipid pa tayo sa paggawa ng mga bagay nanagmumula sa mga kahoy at halaman.
Panahon na upang magising tayo sa paglutas ng problema sa basura.

1. Mayroon ba kayong karanasang may kaugnayan tungkol sa nabasang teksto?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Ano sa palagay mo ang maaaring epekto ng maling pagtatapon ng mga basura?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Ano ang maaari nating gawin para makatulong sa paglutas sa suliraning ito?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. Ibigay ang mga dating kaalaman o maaaring kalabasan ng problema sa basura?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Answer:

1.Opo meron

2.Maaring bumara ito sa bangbang o maging dahilan ng pagbaha

3.Sumunod sa ipinatutupad na batas na huwag magtapon ng basura kung saan saan at ito ay itapon sa tamang basurahan

4.maaraing pagtirahan ito ng lamok at maari tayong magkaron ng sakit sa basurang ito dahil hindi natin alam kung ito ba ay ligtas o hinde

Leave a Reply

Your email address will not be published.