Marunong malinis masustansya ligtas masarap matipid, 1. Ano ba ang pinag-uusapan sa sitwasyon?, 2. Ano-ano ang mga pang-uring ginamit sa usapan? , 3. Angkop ba ang mga pang-uring ginamit sa paglalarawan ng sitwasyon? , 4. Bakit mahalagang gamitin sa pangungusap ang angkop at wastong pang-uri?

Posted on


Marunong malinis masustansya ligtas masarap matipid


1. Ano ba ang pinag-uusapan sa sitwasyon?
2. Ano-ano ang mga pang-uring ginamit sa usapan?
3. Angkop ba ang mga pang-uring ginamit sa paglalarawan ng sitwasyon?
4. Bakit mahalagang gamitin sa pangungusap ang angkop at wastong pang-uri?​

Answer:

1. TUNGKOL SA PAGKAIN NG GULAY AT KUNG PAANO MAG LUTO.

2. MARUNONG

3. OO

4. PARA MAINTINDIHAN

Explanation:

SANA MAKATULONG

PA BRAINLIEST PO PLEASE

Leave a Reply

Your email address will not be published.