Masdan ang mga larawan. Isulat kung anong uri ito na sakuna/pangyayari o kalamidad at itala ang maaari mong gawin upang ipakita ang iyong pagkakawang 2013 gawa at pagkamahabagin. Isulat sa iyong kuwaderno ang sagot.

Posted on


Masdan ang mga larawan. Isulat kung anong uri ito na sakuna/pangyayari o kalamidad at itala ang maaari mong gawin upang ipakita ang iyong pagkakawang – gawa at pagkamahabagin. Isulat sa iyong kuwaderno ang sagot.

Answer:

Bagyo

Tumulong sa mga nawalan ng tirahan at kabuhayan sa abot na iyong makakaya at maaaring makatulong sa pamamagitan ng pagkalat ng nangyaring ito.

Explanation:

hope its help

#CarryonLearning

Leave a Reply

Your email address will not be published.