matapos mabasa ang parabula ano anong mga katangian ng parabula ang iyong nahinuha? isulat ang sagot sa tanong sa loob ng tatlong pangungusap

Posted on


matapos mabasa ang parabula ano anong mga katangian ng parabula ang iyong nahinuha? isulat ang sagot sa tanong sa loob ng tatlong pangungusap​

Answer:

nasa an po kwento

Explanation:

kailangan kopo yon para ma answeran

Leave a Reply

Your email address will not be published.