mga gampaning natagumpayan ni pangulong Duterte mag bigay ng tatlong sagot? at mag bigay ng isang naging ugnayan sa kapwa

Posted on


mga gampaning natagumpayan ni pangulong Duterte mag bigay ng tatlong sagot?​ at mag bigay ng isang naging ugnayan sa kapwa

Answer:

  • ang natagumpayan ni pangulong duterte ay pagtulong sa mahihirap , pag Bolunterismo sa iba.
  • Inaayos ang mga tulay na sira.
  • pagbigay ng ayuda.

Explanation:

Leave a Reply

Your email address will not be published.