Mga tanong: 1. Ano ang paksa ng binasang usapan? 2. Ano ang nais linawin ni Kokoy sa kaniyang guro? 3. Paano niya sinabi ang kaniyang hinaing at ideya tungkol sa proyekto sa kaniyang guro? 4. Ano ang paliwanag ni Gng. Santos sa binigay niyang marka sa proyekto ni Kokoy? 5. Ikaw, kapag may mga pagkakataon na nais mo sabihin ang iyong hinaing, reklamo, pagtanggi, o iyong mga ideya, paano mo ito sinasabi?

Posted on


Mga tanong: 1. Ano ang paksa ng binasang usapan? 2. Ano ang nais linawin ni Kokoy sa kaniyang guro? 3. Paano niya sinabi ang kaniyang hinaing at ideya tungkol sa proyekto sa kaniyang guro? 4. Ano ang paliwanag ni Gng. Santos sa binigay niyang marka sa proyekto ni Kokoy? 5. Ikaw, kapag may mga pagkakataon na nais mo sabihin ang iyong hinaing, reklamo, pagtanggi, o iyong mga ideya, paano mo ito sinasabi?​

Answer:

asan ung kuwento

ha ibigay nyu sa kin


Leave a Reply

Your email address will not be published.