Modifled True or False, Panuto: Isulat ang TAMA kung wasto ang hinihingi ng pangungusap: kung ito ay MALI, itama ang salitang may salungguhit upang mawasto ang pahayag, Isulat sa patlang ang sagot:, _____ 1. Ang IMPERYALISMO ay paraan ng pamamahala kung saan ang malalaki o makapangyarihang mga bansa ay naghahangad na mapalawak ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsakop ng ibang mga bansa., ____ 2. Ang pagbomba sa PEARL HARVARD sa Honolulu Hawai ang siyang naging hudyat nang ikalawang digmaang pandaigdig., _____ 3. Ang bansang HAPON ang sumakop sa Pilipinas sa panahon ng World War Two., ____ 4. Ang tanyag na wikang binigkas ni Douglas McArthur sa Pilipinas bago siya magtungo sa Australia ay “HASTA LA VISTA BABY”., ____ 5. Naganap ang labanan sa Bataan noong IKA 09 NG ABRIL, 1942., _____ 6. Ang tanyag na pagpapalakad ng mga Hapones sa hukbo ng mga Pilipino at Amerikano mula Balaan hanggang San Fernando, Pampanga ay tinatawag na BATAAN DEATH MARCH., Grade 6 Araling panlipunan, MALALAKING LETRA AY SALUNGUHIT NA SALITA.,

Posted on


Modifled True or False


Panuto: Isulat ang TAMA kung wasto ang hinihingi ng pangungusap: kung ito ay MALI, itama ang salitang may salungguhit upang mawasto ang pahayag, Isulat sa patlang ang sagot:

_____ 1. Ang IMPERYALISMO ay paraan ng pamamahala kung saan ang malalaki o makapangyarihang mga bansa ay naghahangad na mapalawak ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsakop ng ibang mga bansa.

____ 2. Ang pagbomba sa PEARL HARVARD sa Honolulu Hawai ang siyang naging hudyat nang ikalawang digmaang pandaigdig.

_____ 3. Ang bansang HAPON ang sumakop sa Pilipinas sa panahon ng World War Two.

____ 4. Ang tanyag na wikang binigkas ni Douglas McArthur sa Pilipinas bago siya magtungo sa Australia ay “HASTA LA VISTA BABY”.

____ 5. Naganap ang labanan sa Bataan noong IKA 09 NG ABRIL, 1942.

_____ 6. Ang tanyag na pagpapalakad ng mga Hapones sa hukbo ng mga Pilipino at Amerikano mula Balaan hanggang San Fernando, Pampanga ay tinatawag na BATAAN DEATH MARCH.

Grade 6 Araling panlipunan

MALALAKING LETRA AY SALUNGUHIT NA SALITA.
​​

Answer:

1.tama

2.tama

3.tama

4.mali

5.tama

6.tama

Leave a Reply

Your email address will not be published.