Morning Po, Bakit naliligaw ng landas ang mga kabataan?, Ano ang maaaring mangyari sa buhay ng isang kabataan na hindi marunong makinig sa pangaral ng mga magulang?, pwede Po pa help Tenk U , Nonsense- Report ,

Posted on


Morning Po


Bakit naliligaw ng landas ang mga kabataan?

Ano ang maaaring mangyari sa buhay ng isang kabataan na hindi marunong makinig sa pangaral ng mga magulang?

pwede Po pa help Tenk U
Nonsense- Report


Answer:

Dahil hindi sila nakikinig sa mga pangaral ng kanilang magulang at gumagawa sila ng padalos-dalos na pasiya na walang pahintulot sa mga nakakatanda.

Leave a Reply

Your email address will not be published.