nakasaad sa batas na ito ang pananatili ng himpilang pandagat at istasyong panggasolina ng amerika at pilipino

Posted on


nakasaad sa batas na ito ang pananatili ng himpilang pandagat at istasyong panggasolina ng amerika at pilipino

Answer:

Batas tydings mcduffie law.

Explanation:

Tell me if wrong^^

Leave a Reply

Your email address will not be published.