Namitas ang magkaibigang Kim at Ella ng mga bulaklak sa hardin. Si Kim ay pumitas ng 44 na rosas at 32 na gumamela ang pinitas ni Ella. Ilan lahat ang mga bulaklak na pinitas ng magkaibigan? A. 76 na bulaklak B. bilang ng mga bulaklak C. 44 + 32 = 76 D. ilang lahat E. 44 na rosas at 32 na gumamela F. pagdaragdag 1. Ano ang hinahanap sa suliranin? 2. Ano-ano ang mga facts o given? 3. Ano ang word clue at operasyon na gagamitin? 4. Ano ang pamilang na pangungusap? 5. Ano ang kumpletong sagot?

Posted on


Namitas ang magkaibigang Kim at Ella ng mga bulaklak sa hardin. Si Kim ay pumitas ng 44 na rosas at 32 na gumamela ang pinitas ni Ella. Ilan lahat ang mga bulaklak na pinitas ng magkaibigan? A. 76 na bulaklak B. bilang ng mga bulaklak C. 44 + 32 = 76 D. ilang lahat E. 44 na rosas at 32 na gumamela F. pagdaragdag 1. Ano ang hinahanap sa suliranin? 2. Ano-ano ang mga facts o given? 3. Ano ang word clue at operasyon na gagamitin? 4. Ano ang pamilang na pangungusap? 5. Ano ang kumpletong sagot?​

Answer:

A,76

Step-by-step explanation:

yan po yung sagot respect

Leave a Reply

Your email address will not be published.