Natatandaan mo pa ba ang mga yugto ng makataong kilos? Saang yugto kaya nababatay kung pag-uusapan ang tamang pagpapasiya? Bakit?, (Please help me :,( )

Posted on


Natatandaan mo pa ba ang mga yugto ng makataong kilos? Saang yugto kaya nababatay kung pag-uusapan ang tamang pagpapasiya? Bakit?


(Please help me :,( ) ​

Explanation:

what propaganda technique is being used choose your answer in the box one card -stacking

Leave a Reply

Your email address will not be published.