need it right now pls brainly ko kayo pag tama at nonsense at nauna basta tama pag nonsense report ko

Posted on


need it right now pls brainly ko kayo pag tama at nonsense at nauna basta tama pag nonsense report ko

Answer:

  1. dinidiligan ko sila ng mabuti
  2. nilalagay ko ito sa aking lagayan ng damit at tinutupi ng maayos
  3. ?
  4. pinupunasan ko ito ng basa na basahan
  5. ?
  6. nilalagay ko ito sa lalagyan ng mga aklat
  7. ?
  8. ?
  9. nagsasanay ako mag-basa gamit ang libro
  10. ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.