no jokes please or i will report, Panuto: Sumulat ng maikling talata. Isulat sa nakalaang patlang ang sagot sa tanong na nasa ibaba. Umpisahan ang mga pangungusap sa malaking letra at lagyan nang tamang bantas sa hulihan nito., Bakit mahalagang maging matalino, alerto o maging handa sa lahat ng oras?

Posted on


no jokes please or i will report


Panuto: Sumulat ng maikling talata. Isulat sa nakalaang patlang ang sagot sa tanong na nasa ibaba. Umpisahan ang mga pangungusap sa malaking letra at lagyan nang tamang bantas sa hulihan nito.

Bakit mahalagang maging matalino, alerto o maging handa sa lahat ng oras?

Answer:

para pag may kalamidad na mang yayari ng di oras

handa tayo at makakaligtas tayo sa kalamidad

Explanation:

sana naka tulong

Leave a Reply

Your email address will not be published.