Paano lumago ang bayan at Lungsod?

Posted on


Paano lumago ang bayan at Lungsod?

Answer:

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Explanation:

Dahil sa PERYA, Pagbabalik ng mga mangangalakal na sumama sa krusada, Paglago ng komersyo,Pag.usbong ng sistemang kapitalismo, at pagbabangko paglago ng kalakalan..pagsilang ng sistemang guild, Simula ng moneyed economy , at paghina ng pyudalismo

Leave a Reply

Your email address will not be published.