Paano mo maipakikita ang pagpapahalaga sa bahaging ginampanan ng mga kaisipang Asyano sa pagbuo ng ating pagkakakilanlan?

Posted on


Paano mo maipakikita ang pagpapahalaga sa bahaging ginampanan ng mga kaisipang Asyano sa pagbuo ng ating pagkakakilanlan?

Answer:

akakapagpakita ng pagpapahalaga at pagmamalaki sa pagpupunyagi ng mga Pilipino sa panahon ng kolonyalismong EspanyolContent StandardsNaipamamalas ang mapanuring pag-unawa sa mga pagbabago sa lipunan ng sinaunang Pilipino kabilang ang pagpupunyagi ng ilang pangkat na mapanatili ang kalayaan sa Kolonyalismong Espanyol at ang impluwensya nito sa kasalukuyang panahon.Number of Days TaughtA. Pagbabago sa Lipunan sa Ilalim ng Pamahalaang Kolonyal 1. Pamamahala 1.1 Pamahalaang sentral 1.2 Pamahalaang local 1.3 Tungkulin ng mga opisyales 2. Antas ng Katayuan ng mga Pilipino 3. Uri ng edukasyon1. Nasusuri ang Pagbabago sa panahanan ng mga Pilipino sa panahon ng Espanyol (ei pagakaakroon ng organisadong poblasyon, uri ng tahanan, magkaroon ng mga sentrong pang pamayanan, atbp.)AP5KPKIIIa-1A 1.1.Nailalarawan ang ibat-ibang uri ng panahanan ng mga Pilipino sa panahon ng mga Espanyol1.2.Nasusuri ang grapikong presentasyon na nagpapakita ng ibat-ibang uri ng panahanan ng mga Plipino sa panahon ng Espanyol.1.3.Naihahambing ang uri ng panahanan sa panahon ng mga Espanyol at Sinaunang Pilipino.

Explanation:

yan po

Leave a Reply

Your email address will not be published.