Paano mo maipapakita ang paggalang sa pagbibigay at pagtanggap ng ideya o suhestiyon?, fr0113e p\xf5\xefnts po ito.

Posted on


Paano mo maipapakita ang paggalang sa pagbibigay at pagtanggap ng ideya o suhestiyon?


frēe põïnts po ito.

Answer:

Maiipakita ko ang paggalang sa pagbibigay at pagtanggap ng ideya sa pamamagitan ng pakikinig ng mabuti sa ideya ng iba

Explanation:

Nagpapakita po kasi ito ng paggalang o respeto

Leave a Reply

Your email address will not be published.