Paano naging mahalaga ang saligang batas ng 1935 sa unti-unting pagsasalin ng kapangyarihan sa mga pilipino tungo sa pagsasarili?, A:naging batayan ito ng america sa kakayahan ng mga pilipino tungo sa pagsasarili , B: ipinakita ang kahusayan ng mga pilipino sa pagbuo ng mga batas pangkalayaan , C: nakatulong sa mas marami pang gatas na mabuo para sa kalayaan ng pilipinas , D:ipinakita ng kakayahang nating ipagtanggol ang teritoryo ng sakop ng pilipinas , Explanation:, please answer it i really need it ASAP!

Posted on


Paano naging mahalaga ang saligang batas ng 1935 sa unti-unting pagsasalin ng kapangyarihan sa mga pilipino tungo sa pagsasarili?


A:naging batayan ito ng america sa kakayahan ng mga pilipino tungo sa pagsasarili
B: ipinakita ang kahusayan ng mga pilipino sa pagbuo ng mga batas pangkalayaan
C: nakatulong sa mas marami pang gatas na mabuo para sa kalayaan ng pilipinas
D:ipinakita ng kakayahang nating ipagtanggol ang teritoryo ng sakop ng pilipinas

Explanation:
please answer it i really need it ASAP!​

Explanation:

sorry di ko po alam answer

Leave a Reply

Your email address will not be published.