Paano nagpapakita ng naging impluwensya o epekto ng mga kaisipang Asyano sa pamumuhay ng mga tao sa kasalukuyang panahon?

Posted on


Paano nagpapakita ng naging impluwensya o epekto ng mga kaisipang Asyano sa pamumuhay ng mga tao sa kasalukuyang panahon?

EPEKTO NG MGA KAISIPANG ASYANO SA PAMUMUHAY NG MGA TAO SA KASALUKUYANG PANAHON

Ang Asya ang pinakamalaking kontinente sa buong daigdig. Kaya naman regular na ang mga Asyano ay mayroong ibat-ibang kultura dahil sila ay galing sa ibat-ibang mga bansa. Ngunit sa paglipas ng mga panahon, ang mga bansa sa Asya ay nagsimula nang magkaroon ng impluwensiya sa isat-isa. Ang mga impluwensiyang ito ay makikita na sa mga kultura at tradisyong Asyano. Magandang halimbawa nito ay ang relihiyon. Karamihan sa mga Asyanong bansa ay may iisang sinusunod na pananampalataya, gaya ng Budismo at Hinduismo. Relihiyoso ang mga Asyano kaya makikita na karamihan sa kanilang sinusunod na mga alituntunin at batas ay nakaakibat sa kanilang relihiyong sinusunod.

EPEKTO NG MGA KAISIPANG ASYANO SA PAMUMUHAY NG MGA TAO SA KASALUKUYANG PANAHON ://brainly.ph/question/24001719

#LETSSTUDY

Leave a Reply

Your email address will not be published.