Paano nakatulong ang mga ilog na ito sa pagbou ng kabihasnan

Posted on


Paano nakatulong ang mga ilog na ito sa pagbou ng kabihasnan​

Ito ang naging pangunahing pinagkukuhaan ng mga pangangailangan ng mga tao noong unang panahon.

Explanation:

Ang mga ilog ang nagsilbi nilang mapagkukunan ng mga pangangailangan sa pang-araw-araw tulad ng tubig at pagkain tulad ng isda. Ito rin ay napapakinabangan ng mga tao dati dahil ang mga naiiwan nitong mga pataba pagkatapos umulan at bumaha ay may naiiwan itong mga lalabot na lupa sa gilid nito na nagiging pataba nila. At ang mga pataba na Ito ay kanilang kinukuha at ginagawang pataba sa mga pananim nilangpagkain.

  • BrainlistMePlease?

Leave a Reply

Your email address will not be published.