Pag-iwas ay Gawin upang Di-maging Sakitin, Ipaliwanag sa isang maikling talata kung bakit kailangang ipaalam sa magulang, sa guro o nars ng paaralan kapag ikaw ay nakararamdam ng mga sintomas ng isang sakit?

Posted on


Pag-iwas ay Gawin upang Di-maging Sakitin


Ipaliwanag sa isang maikling talata kung bakit kailangang ipaalam sa magulang, sa guro o nars ng paaralan kapag ikaw ay nakararamdam ng mga sintomas ng isang sakit?​

Answer:

para agad itong maagapan at mabigyan ng lunas o gamot.

Leave a Reply

Your email address will not be published.