Pagtataya 2: Isulat sa patlang kung isahan o maramihan ang panghalip pananong na may salungguhit.,

Posted on


Pagtataya 2: Isulat sa patlang kung isahan o maramihan ang panghalip pananong na may salungguhit.
1.c

2.

3.a

4.d

5.e

thank you point

Leave a Reply

Your email address will not be published.