Paki answer please please I need I need answerrr, 1. Ang bawat aksyon ay may katumbas na reaksyon sa hinaharap. , 2. Banal na aklat ng mga Muslim. , 3. Nangangahulugang “Ang Naliwanagan”. 4. Itinatag ni Lao Tzu at may akda ng Tao Te Ching, , 5. Nangangahulugang batas at aral na naglalaman ng limang aklat ni Moses.

Posted on


Paki answer please please I need I need answerrr


1. Ang bawat aksyon ay may katumbas na reaksyon sa hinaharap.
2. Banal na aklat ng mga Muslim.
3. Nangangahulugang “Ang Naliwanagan”. 4. Itinatag ni Lao Tzu at may akda ng Tao Te Ching,
5. Nangangahulugang batas at aral na naglalaman ng limang aklat ni Moses.​

Answer:

1.karma

2.koran

3.buddhism

4.taoism

5.torah

Leave a Reply

Your email address will not be published.