PAMAMARAAN GAWAIN 1: Pagbibigay suri: Sitwasyon: Ikaw ay isang opisyal ng Filipino Club at sa iyong palagay ay kailangan na ninyong bumili ng mga bagong kagamitan at mga libro. Ano ang maiisip mong paraan para makalikom ng mga ito?

Posted on


PAMAMARAAN GAWAIN 1: Pagbibigay suri: Sitwasyon: Ikaw ay isang opisyal ng Filipino Club at sa iyong palagay ay kailangan na ninyong bumili ng mga bagong kagamitan at mga libro. Ano ang maiisip mong paraan para makalikom ng mga ito?​

Answer:

Mag likumlikum para makabili ang mga gamot at medical na gamot sa ospital

Explanation:

I yan lng po kaya ko hope it help

Leave a Reply

Your email address will not be published.