Pamprosesong Tanong:, 1. Ano ang napapansin mo sa mga larawan?, 2. Paano nauugnay ang dalawang larawan sa bawat isa?, 3.Ano kaya ang naging kontribusyon ng simbahan at santo papa sa paglakas ng simbahang katoliko noong gitnang panahon?, Brainliest ko makasagot

Posted on


Pamprosesong Tanong:


1. Ano ang napapansin mo sa mga larawan?
2. Paano nauugnay ang dalawang larawan sa bawat isa?
3.Ano kaya ang naging kontribusyon ng simbahan at santo papa sa paglakas ng simbahang katoliko noong gitnang panahon?

Brainliest ko makasagot​

Answer:

1. Ang mapapansin mo sa larawan ay pari at simbahan

2.Ang pari ay isang alagad ng simbahan o isang taong nag sasakripisyo at nag darasal sa diyos para sa mga tao

Explanation:

sana maka tulong pa brainlest Po:<

Leave a Reply

Your email address will not be published.