Pano masugpo Ang mga peste gamit ng intercrooping?

Posted on


Pano masugpo Ang mga peste gamit ng intercrooping?​

Answer:

Ang pagtatanim ay isa sa pinakamahalagang parte sa mundo ng agrikulutra. Dahil sa pagtatanim ay mayroon tayong inaani at kinakain.Ano ba ito at paano ito nakakatulong?

ANO ANG INTERCROPPING?

ANO ANG INTERCROPPING?Ang intercropping ay isang paraan o teknik ng pagtatanim na kung saan ay tinatawag ring itong multiple cropping. Isa sa mga pangunahing layunin ng intercropping ay makapag impok ng mas maraming ani sa isang kapirasong lupa sa pamamagitan ng pagtanim ng isa o higit pang uri ng pananim o multiple cropping.

INTERCROPPING: ANO ANG PAKINABANG NG INTERCROPPING?

INTERCROPPING: ANO ANG PAKINABANG NG INTERCROPPING?Paano nga ba nakakatulong ang intercropping sa pagtatanim at ano ba ang benepisyo nito? Ayon sa pagaaral, nakakatulong ang intercroping sa pamamagitan ng pag kontrol sa peste o pest management. Hindi ba’t isa sa mga layunin natin kapag tayo ay may tinanim ay huwag tamaan ng peste? Ang kahalagahan ng intercropping ay maaari nitong mapigilan o maprotektahan ang mga pananim mula sa mga peste.

INTERCROPPING: ANO ANG PAKINABANG NG INTERCROPPING?Paano nga ba nakakatulong ang intercropping sa pagtatanim at ano ba ang benepisyo nito? Ayon sa pagaaral, nakakatulong ang intercroping sa pamamagitan ng pag kontrol sa peste o pest management. Hindi ba’t isa sa mga layunin natin kapag tayo ay may tinanim ay huwag tamaan ng peste? Ang kahalagahan ng intercropping ay maaari nitong mapigilan o maprotektahan ang mga pananim mula sa mga peste.Halimbawa: Pagtanim ng kalabasa at sa tabi ay bawang. Dahil ayaw ng mga peste o insekto sa bawang kaya maaari itong maging repellant sa iyong pananim.

INTERCROPPING: ANO ANG PAKINABANG NG INTERCROPPING?Paano nga ba nakakatulong ang intercropping sa pagtatanim at ano ba ang benepisyo nito? Ayon sa pagaaral, nakakatulong ang intercroping sa pamamagitan ng pag kontrol sa peste o pest management. Hindi ba’t isa sa mga layunin natin kapag tayo ay may tinanim ay huwag tamaan ng peste? Ang kahalagahan ng intercropping ay maaari nitong mapigilan o maprotektahan ang mga pananim mula sa mga peste.Halimbawa: Pagtanim ng kalabasa at sa tabi ay bawang. Dahil ayaw ng mga peste o insekto sa bawang kaya maaari itong maging repellant sa iyong pananim.Kung kaya’t kapag iwas sa peste ang iyong mga pananim, sigurado rin na marami ang iyong aanihin. Isa lamang yan sa pinakamahalagang benepisyo ng intercropping.

INTERCROPPING: ANO ANG PAKINABANG NG INTERCROPPING?Paano nga ba nakakatulong ang intercropping sa pagtatanim at ano ba ang benepisyo nito? Ayon sa pagaaral, nakakatulong ang intercroping sa pamamagitan ng pag kontrol sa peste o pest management. Hindi ba’t isa sa mga layunin natin kapag tayo ay may tinanim ay huwag tamaan ng peste? Ang kahalagahan ng intercropping ay maaari nitong mapigilan o maprotektahan ang mga pananim mula sa mga peste.Halimbawa: Pagtanim ng kalabasa at sa tabi ay bawang. Dahil ayaw ng mga peste o insekto sa bawang kaya maaari itong maging repellant sa iyong pananim.Kung kaya’t kapag iwas sa peste ang iyong mga pananim, sigurado rin na marami ang iyong aanihin. Isa lamang yan sa pinakamahalagang benepisyo ng intercropping.

INTERCROPPING: ANO ANG PAKINABANG NG INTERCROPPING?Paano nga ba nakakatulong ang intercropping sa pagtatanim at ano ba ang benepisyo nito? Ayon sa pagaaral, nakakatulong ang intercroping sa pamamagitan ng pag kontrol sa peste o pest management. Hindi ba’t isa sa mga layunin natin kapag tayo ay may tinanim ay huwag tamaan ng peste? Ang kahalagahan ng intercropping ay maaari nitong mapigilan o maprotektahan ang mga pananim mula sa mga peste.Halimbawa: Pagtanim ng kalabasa at sa tabi ay bawang. Dahil ayaw ng mga peste o insekto sa bawang kaya maaari itong maging repellant sa iyong pananim.Kung kaya’t kapag iwas sa peste ang iyong mga pananim, sigurado rin na marami ang iyong aanihin. Isa lamang yan sa pinakamahalagang benepisyo ng intercropping. Importante para sa ating mga magsasaka ang malaman ang kahalagahan ng intercropping. Sino nga ba naman sa atin ang ayaw sa mas maraming ani. Mas maraming ani, mas maraming kita sa negosyo gayon din naman sa ating mga magsasaka. Dagdag pa riyan ay hindi tayo kukulangin sa supply ng mga gulay kapag tayo ay maraming ani.

Explanation:

Brainliest And Follow

Leave a Reply

Your email address will not be published.