Panute: Magbasa ng isang kuwento at pagkatapos gawin ang mga nakahanay na gawain A Magbigay ng dalawang kaisipan sa akda na maluugnay sa kaganapan sa sarili lipunan, at daigdig. Kaisipan mula sa akda Kaugnayan sa sarili Kaugnayan sa lipunan Kaugnayan sa daigdig

Posted on


Panute: Magbasa ng isang kuwento at pagkatapos gawin ang mga nakahanay na gawain A Magbigay ng dalawang kaisipan sa akda na maluugnay sa kaganapan sa sarili lipunan, at daigdig. Kaisipan mula sa akda Kaugnayan sa sarili Kaugnayan sa lipunan Kaugnayan sa daigdig​

Answer:

Kaisipan mula sa akda:

Pagmamahal ng tapat at totoo.

Kaugnayan sa sarili:

Nakatutulong sa akin ang pagiging matapat sa iba at ng pagtamasa.

Kaugnayan sa lipunan:

Ay ang pagiging totoo at tunay na dapat maisabuhay at mapagaikapang mapairal ang pagmamahal.

Kaugnayan sa daigdig:

Ang mga kahalagahan ng pagiging matapat sapagkat kung matapat ka sa isang tao ay susuklian karin nito ng katapatan.

Explanation:

#CarryOnLearning

#Pa brainliest po tenchuu

Leave a Reply

Your email address will not be published.