Panuto: Basahin ang mga katanungan at bilugan ang titik nang wastong sagot

Posted on


Panuto: Basahin ang mga katanungan at bilugan ang titik nang wastong sagot​

Answer:

2. A. Sukat

3. D. Taludtod

4. A. Tugma

5. C. Saknong

6. A. Opo

7. A. Malayang Taludturan

Leave a Reply

Your email address will not be published.