Panuto: Basahin at unawain ang sumusunod na mga tanong Bilugan ang titik ng tamang sagot., 1. Anong kaugalian ang dapat isaalang-alang kung nagpipinta ng watercolor? , A. Tapusin ang gawain sa takdang oras , B. Magpahiram ng gamit sa mga walang dala , c. Linisin ang lugar na pinaggawaan matapos ang magpinta , D. Makipagkwentuhan sa kamag-aral habang gumagawa , 2. Ano ang magiging pagbabago sa kulay asul kapag dinagdagan ng maraming tubig sa isang watercolor painting? , A. Mapusyaw na asul , B. Madilim na asul , C. Matingkad na asul , D. Malamlam na asul , 3. Paano nakatutulong ang mga kulay sa pagbibigay ng mensahe ng larawan? , A. Ang mga kulay ay nagtataglay ng mga tekstura na pwedeng bigyan ng kahulugan , B. Ang mga kulay ay nagpapatingkad ng larawan , C. Ang mga kulay ay may kahulugan na ipinapabatid , D. Ang mga kulay ay nagbibigay aliw sa mga nanunuri , 4. Sa anong paraan nakalilikha ng isang mapusyaw na kulay? , A. Pagkukuskos ng pintura , B. Paghahalo ng putting kulay , C. Matingkad na kulay , D. Maliwanag na kulay , 5. Sa watercolor painting, paano nagiging mapusyaw ang isang kulay. , A. Dagdagan ng tubig ang pintura , B. Dagdagan ng matingkad na kulay ang tubig , C. Dagdagan ng dilaw ang isang kulay , D. Dagdagan ng itim ang isang kulay

Posted on


Panuto: Basahin at unawain ang sumusunod na mga tanong Bilugan ang titik ng tamang sagot.


1. Anong kaugalian ang dapat isaalang-alang kung nagpipinta ng watercolor?
A. Tapusin ang gawain sa takdang oras
B. Magpahiram ng gamit sa mga walang dala
c. Linisin ang lugar na pinaggawaan matapos ang magpinta
D. Makipagkwentuhan sa kamag-aral habang gumagawa
2. Ano ang magiging pagbabago sa kulay asul kapag dinagdagan ng maraming tubig sa isang watercolor painting?
A. Mapusyaw na asul
B. Madilim na asul
C. Matingkad na asul
D. Malamlam na asul
3. Paano nakatutulong ang mga kulay sa pagbibigay ng mensahe ng larawan?
A. Ang mga kulay ay nagtataglay ng mga tekstura na pwedeng bigyan ng kahulugan
B. Ang mga kulay ay nagpapatingkad ng larawan
C. Ang mga kulay ay may kahulugan na ipinapabatid
D. Ang mga kulay ay nagbibigay aliw sa mga nanunuri
4. Sa anong paraan nakalilikha ng isang mapusyaw na kulay?
A. Pagkukuskos ng pintura
B. Paghahalo ng putting kulay
C. Matingkad na kulay
D. Maliwanag na kulay
5. Sa watercolor painting, paano nagiging mapusyaw ang isang kulay.
A. Dagdagan ng tubig ang pintura
B. Dagdagan ng matingkad na kulay ang tubig
C. Dagdagan ng dilaw ang isang kulay
D. Dagdagan ng itim ang isang kulay​

Answer:

  1. a
  2. a
  3. a
  4. a

Explanation:

hope its help

Pa rainleist na rin po

Leave a Reply

Your email address will not be published.