Panuto: ilarawan ang mga simbolong sharp (*), flat (b), at natural (t) sa pamamagtan ng, pagguhit ng mga sumusunod sa musical staff sa ibaba. Gamitin sa pagguhit ang whole note (O) para maipapakita ang tamang kinalalagyan nito., pa answer po, nonsense=report,

Posted on


Panuto: ilarawan ang mga simbolong sharp (*), flat (b), at natural (t) sa pamamagtan ng


pagguhit ng mga sumusunod sa musical staff sa ibaba. Gamitin sa pagguhit ang whole note (O) para maipapakita ang tamang kinalalagyan nito.

pa answer po

nonsense=report


kailangan ko pa maglagay ng at least 20 na letra

btw wag mo gamitin ang pula kung hindi ka gusto mabagsak

Leave a Reply

Your email address will not be published.