Panuto: Ipakilala ang inyong sarili bilang isang Asyano. Ibigay ang mga katangian o pagkakilanlan mo bilang isang Pilipino. Magdikit ng isang larawan na nagpapatunay sa iyong pagka-Pilipino. Sundin ang format sa ibaba., AKO SI_____NA KILALA BILANG________.AKO AY ISANG ASYANO NA MULA SA BANSANG PILIPINAS .PILIPINO ANG TAWAG SA AMIN.ILAN SA MGA KATANGIAN NAMIN AY________________________

Posted on


Panuto: Ipakilala ang inyong sarili bilang isang Asyano. Ibigay ang mga katangian o pagkakilanlan mo bilang isang Pilipino. Magdikit ng isang larawan na nagpapatunay sa iyong pagka-Pilipino. Sundin ang format sa ibaba.


AKO SI_____NA KILALA BILANG________.AKO AY ISANG ASYANO NA MULA SA BANSANG PILIPINAS .PILIPINO ANG TAWAG SA AMIN.ILAN SA MGA KATANGIAN NAMIN AY________________________​

Explanation:

otenvyvajuvwhbvcigogig8jg8gigu

Leave a Reply

Your email address will not be published.