Panuto: isulat ang T kung tama ang ipinahahayag ng pangungusap tungkol sa metapora at M kung mali., 16.ang metapora ay isang uri ng tayutay na tinatawag ding pagwawangis. , 17.ito ay tuwirang paghahambing ng dalawang tao o bagay. , 18.ginagamit ito ng mga salita katulad ng gaya ng at kawangis ng. , 19.dapat kang gumamit ng magagandang ekspresyon upang hindi makapanakit ng damdamin ng iba. , 20.”katulad ng sikat ng araw ang balitang ibinahagi niya sa akin”. ang pangungusap na ito ay nagtataglay ng metapora.

Posted on


Panuto: isulat ang T kung tama ang ipinahahayag ng pangungusap tungkol sa metapora at M kung mali.


16.ang metapora ay isang uri ng tayutay na tinatawag ding pagwawangis.
17.ito ay tuwirang paghahambing ng dalawang tao o bagay.
18.ginagamit ito ng mga salita katulad ng gaya ng at kawangis ng.
19.dapat kang gumamit ng magagandang ekspresyon upang hindi makapanakit ng damdamin ng iba.
20.”katulad ng sikat ng araw ang balitang ibinahagi niya sa akin”. ang pangungusap na ito ay nagtataglay ng metapora.​

Answer:

16. T

17. M

18. M

19. T

20. M

Leave a Reply

Your email address will not be published.