Panuto: isulat sa patang ang salitang binibigyang kahulugan ng bawat pangungusap. isulat ang tamang baybay. 11.isang hayop n tumatalon at gumagawa ng tunog n “kokak”., 12.isang uri ng anyong tubig na mas malaki kaysa sa dagat , 13.ito ay karaniwang lumulutang sabkalangitan at kulay puti. , 14.ito ay tinatawag na binhi kung saan itinatanim ara tumubo. , 15.ang iyong ipinagdiriwang tuwing araw ng iyong kapanganakan.

Posted on


Panuto: isulat sa patang ang salitang binibigyang kahulugan ng bawat pangungusap. isulat ang tamang baybay. 11.isang hayop n tumatalon at gumagawa ng tunog n “kokak”.


12.isang uri ng anyong tubig na mas malaki kaysa sa dagat
13.ito ay karaniwang lumulutang sabkalangitan at kulay puti.
14.ito ay tinatawag na binhi kung saan itinatanim ara tumubo.
15.ang iyong ipinagdiriwang tuwing araw ng iyong kapanganakan.​

Answer:

11.Palaka

12. Karagatan

13. Ulap

14. Buto

15. Kaarawan

Explanation:

yan po,tenkyo

Leave a Reply

Your email address will not be published.