Panuto: Lagyan ng puso (2764) ang pangungusap kung ito ay nagpapakita ng pagiging responsible at, malungkot na mukha ( ) naman kung nagpapakita ito ng pagiging Iresponsable. Gawin ito sa iyong, sagutang papel., 1. Humingi ng pera si Alonzo sa nanay niya ngunit ito ay binili niya ng kendi sa halip na lapis., 2. NAkita ni Bea na nlaglag ang pera ng kaniyang kaibigan kaya agad pinulot at isinauli., 3. May proyekto sa Math sina Roy at Rennie. Sila ay humingi ng tamang halaga para pambayad., 4. Sobra ang sukli ng tinder kay Anna at hindi niya ito ibinalik., 5. Kumuha ng pera sa pitaka ng nanay niya si Gaspar nang hindi nagpapaalam., 6. Pagsasawalang kido upang makalimutan ang hindi natupad na pangako., 7. Pagtupad sa anumang kasunduan sa tahanan man o sa paaralan., 8. Paghahanap ng dahilan upang matakasan ang ipinangako sa kaibigan., 9. Pagbibigay ng pangako kahit na alam na hindi ito kayang tuparin., 10. Pagtatago ng sikreto sa kaibigan upang hindi masaktan ang kaniyang damdamin.

Posted on


Panuto: Lagyan ng puso (❤) ang pangungusap kung ito ay nagpapakita ng pagiging responsible at


malungkot na mukha ( ) naman kung nagpapakita ito ng pagiging Iresponsable. Gawin ito sa iyong
sagutang papel.
1. Humingi ng pera si Alonzo sa nanay niya ngunit ito ay binili niya ng kendi sa halip na lapis.
2. NAkita ni Bea na nlaglag ang pera ng kaniyang kaibigan kaya agad pinulot at isinauli.
3. May proyekto sa Math sina Roy at Rennie. Sila ay humingi ng tamang halaga para pambayad.
4. Sobra ang sukli ng tinder kay Anna at hindi niya ito ibinalik.
5. Kumuha ng pera sa pitaka ng nanay niya si Gaspar nang hindi nagpapaalam.
6. Pagsasawalang kido upang makalimutan ang hindi natupad na pangako.
7. Pagtupad sa anumang kasunduan sa tahanan man o sa paaralan.
8. Paghahanap ng dahilan upang matakasan ang ipinangako sa kaibigan.
9. Pagbibigay ng pangako kahit na alam na hindi ito kayang tuparin.
10. Pagtatago ng sikreto sa kaibigan upang hindi masaktan ang kaniyang damdamin.​

Answer:

  1. 🙁
  2. Puso
  3. Puso
  4. 🙁
  5. 🙁
  6. 🙁
  7. Puso
  8. 🙁
  9. 🙁
  10. 🙁 (dahil kailangan nyang malaman ang katotohanan kahit na ito ay makakasakit sa kanyang kalooban)

Explanation:

diko po ma lagay ung heart na symbol/emoji kaya yung word na “puso” nlng po nilagay ko

Leave a Reply

Your email address will not be published.