Panuto: Pag-aralan ang awit na 201cLeron, Leron Sinta. IKAHON ang mga notes na may pagitan o note interval tulad ng mga sumusunod: ikalawa, ikatlo, prime o pantay.

Posted on


Panuto: Pag-aralan ang awit na “Leron, Leron Sinta. IKAHON ang mga notes na may pagitan o note interval tulad ng mga sumusunod: ikalawa, ikatlo, prime o pantay.​

Answer:

ok ok ok ok om om lm k. km l on

Leave a Reply

Your email address will not be published.