Panuto: Sa ibaba, isulat sa patlang ang T sa Matalinong Paraan at M kung Hindi. 1. Pagtatanim ng mga punongkahoy sa bukid. 2. Hagdan-hagdang pagtatanim ng magsasaka. 3. Pagpuputol ng mga kahoy sa kabundukan. 4. Pagtatapon ng mga basura sa ilog at sa dagat. 5. Pinagtatamnan ang bakanteng lote.

Posted on


Panuto: Sa ibaba, isulat sa patlang ang T sa Matalinong Paraan at M kung Hindi. 1. Pagtatanim ng mga punongkahoy sa bukid. 2. Hagdan-hagdang pagtatanim ng magsasaka. 3. Pagpuputol ng mga kahoy sa kabundukan. 4. Pagtatapon ng mga basura sa ilog at sa dagat. 5. Pinagtatamnan ang bakanteng lote.​

Answer:

1. T

2. T

3. M

4. M

5. T

Explanation:

hope it helps

Leave a Reply

Your email address will not be published.