Panuto: Sumulat ng isang tanka at isang haiku ukol sa kasalukuyang kalagayan ng ating bansa,ngunit ipakita pa rin ang karaniwang paksa ng tanka at haiku., 261bNonsense:Report, 261bPa answer po need ko na po ngayon.

Posted on


Panuto: Sumulat ng isang tanka at isang haiku ukol sa kasalukuyang kalagayan ng ating bansa,ngunit ipakita pa rin ang karaniwang paksa ng tanka at haiku.


☛Nonsense:Report
☛Pa answer po need ko na po ngayon. ​

Answer:

TANKA- 7,57,5,7 Kung datiy walang gulo Bakit nagbago Mga taong nanakop Dulot ng takot Sa lahat ng kasakop

HAIKU-5,7,5 Maging tapat ka Sabihin Ang problema Huwag mangamba

Explanation:

hopes its help thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published.