Panuto: Sumulat ng limang (5) pangungusap na naglalarawan tungkol sa ipinakikita ng larawan. SITWASYON PANGUNGUSAP NA NAGLALARAWAN 1. 3. TICKET 4. 5. Ang larawan na ito ay iginuhit ni Jeson A. Telesforo

Posted on


Panuto: Sumulat ng limang (5) pangungusap na naglalarawan tungkol sa ipinakikita ng larawan. SITWASYON PANGUNGUSAP NA NAGLALARAWAN 1. 3. TICKET 4. 5. Ang larawan na ito ay iginuhit ni Jeson A. Telesforo​

Answer:

pasin siya Kong diko Alam ang sagot

Leave a Reply

Your email address will not be published.