Panuto: Tukuyin kung ang kaganapan ng pandiwa na ginamit sa pangungusap ay, kaganapang kagamitan, sanhi, ganapan, o direksiyon. Letra ng sagot na lamang ang , isulat sa patlang.

Posted on


Panuto: Tukuyin kung ang kaganapan ng pandiwa na ginamit sa pangungusap ay


kaganapang kagamitan, sanhi, ganapan, o direksiyon. Letra ng sagot na lamang ang
isulat sa patlang.​

Answer:

2: c ata

3 d

4 d ata

5 a

6 c

7

8 ata

Explanation:

nasa makatulong=)


Leave a Reply

Your email address will not be published.