Panuto:punan ng sampung (10) halimbawa ng mga pwuedeng gawin sa physical activity pyramid. Isulat ito sa loob ng pyramid, PLS help my sister

Posted on


Panuto:punan ng sampung (10) halimbawa ng mga pwuedeng gawin sa physical activity pyramid. Isulat ito sa loob ng pyramid


PLS help my sister

Answer:

1. ito ay nag papakita Ng kaligayahan na. Huli na ako sa school unti nalang mapapagalitan nako tapos na tapay ako sa ml Yan Kase

2. until 6-7+(90 ano po sagot

3. Ayan na sagot Hah baka Galit ka pa hah pa heart

Ayan na po sagot sa tanong nyU welcome

Leave a Reply

Your email address will not be published.