Pasulit III. Basahin ang bawat pahayag. Lagyan ng tsek (7) Kung ito ay tama at ekis (x) kung hindi., 1. Ang Graft & Corruption ay nagsimula noon pa sa panahon ng mga Espanyol at Amerikano., 2. Ang pagtakas mula sa digmaan ang pangunahing sanhi ng migrasyon., 3. Dahil sa turismo, namulat ang maraming tao sa kultura ng ibang mgalahi., 4. Mas pinangangalagaan ng nakararaming bansa ang kanilang mga mamamayan kaysa ang puwersahang, pag-angkin ng territory., 5. Ang Korupsiyon sa Pilipinas ay itnuturing na pinakamalala sa Asya., 6. Dahil sa globalisasyon, nabawasan ang banta ng digmaan dulot ng suliraning teritoryal., -7. Ang territorial dispute sa pagitan ng China at Pilipinas ay nag papatuloy pa rin., 8. May naipasa nang batas kontra sa political dynasty sa ating bansa., 9. Walang batas na ipinapatupad sa Graft & and Corruption sa Pilipinas., 9. Ang United Nation ay may hakbang para maiwasan ang pag-aagawan ng teritoryo., 10. Ang suliranin sa mga hangganan ng teritorya ay hindi nagiging sanhi ng mga labanan o digmaan., 11. May mga batas na maaring sundin para matigil ang pag-aagawan ng mga estado sa mga teritoryo., 12. Makatutulong ang media sa pagsugpo sa graft and corruption sa ating bansa., 13. Ang Pilipinas ang isa sa mga pinaka-corrupt na bansa sa Asya., “14. Nakatutulong ang globalisasyon ang madaling paglalakbay sa ibat ibang dako ng mundo.”, 15. Naparurusahan ang lahat ng mga opisyal ng pamahalaang sangkot sa katiwalian., “Finish the exam within 1 hour”, -Alam mo dapat kung kelan ka susuko. Pag TAPOS NA. TAPOS NA!, God Bless!, Prepared by:, Approved by:, KEVIN A. FERNAN, TRASLITAS, PABILLON, JHS AP-10 Teacher, Principal

Posted on


Pasulit III. Basahin ang bawat pahayag. Lagyan ng tsek (7) Kung ito ay tama at ekis (x) kung hindi.


1. Ang Graft & Corruption ay nagsimula noon pa sa panahon ng mga Espanyol at Amerikano.
2. Ang pagtakas mula sa digmaan ang pangunahing sanhi ng migrasyon.
3. Dahil sa turismo, namulat ang maraming tao sa kultura ng ibang mgalahi.
4. Mas pinangangalagaan ng nakararaming bansa ang kanilang mga mamamayan kaysa ang puwersahang
pag-angkin ng territory.
5. Ang Korupsiyon sa Pilipinas ay itnuturing na pinakamalala sa Asya.
6. Dahil sa globalisasyon, nabawasan ang banta ng digmaan dulot ng suliraning teritoryal.
-7. Ang territorial dispute sa pagitan ng China at Pilipinas ay nag papatuloy pa rin.
8. May naipasa nang batas kontra sa political dynasty sa ating bansa.
9. Walang batas na ipinapatupad sa Graft & and Corruption sa Pilipinas.
9. Ang United Nation ay may hakbang para maiwasan ang pag-aagawan ng teritoryo.
10. Ang suliranin sa mga hangganan ng teritorya ay hindi nagiging sanhi ng mga labanan o digmaan.
11. May mga batas na maaring sundin para matigil ang pag-aagawan ng mga estado sa mga teritoryo.
12. Makatutulong ang media sa pagsugpo sa graft and corruption sa ating bansa.
13. Ang Pilipinas ang isa sa mga pinaka-corrupt na bansa sa Asya.
14. Nakatutulong ang globalisasyon ang madaling paglalakbay sa ibat ibang dako ng mundo.
15. Naparurusahan ang lahat ng mga opisyal ng pamahalaang sangkot sa katiwalian.
“Finish the exam within 1 hour”
-Alam mo dapat kung kelan ka susuko. Pag TAPOS NA. TAPOS NA!
God Bless!
Prepared by:
Approved by:
KEVIN A. FERNAN
TRASLITAS, PABILLON
JHS AP-10 Teacher
Principal​

Answer:

1./

2.×

3./

4./

5./

6.×

7.×

8./

9.×

10.×

11./

12./

13./

14./

15./

CORRECT ME IF IM WRONG THANKS PA BRAINLIST

Leave a Reply

Your email address will not be published.