PERFORMANCE TASK 2 (Recorded) 20 points Panuto: Sa mga ginawa mong pasiya sa nakaraan, alin sa mga ito ang ng konsensiya? Pumili ng pauunlarin bawat araw mula sa sumusunod. nais mong baguhin at paunlarin upang sundin ang tamang paghuhusga 2022 Pagtupad sa gawaing-bahay Pakikipag-ugnayan sa kapatid, magulang, o guardian 2022 Paraan ng pakikipagkaibigan Pagtupad ng mga gawain sa paaralan Gawin ang “Kontrata ng mga Pasiya at Kilos na Pauunlarin Ko”. Gamiting gabay ang halimbawa sa ikalawang kolum.

Posted on


PERFORMANCE TASK 2 (Recorded) 20 points Panuto: Sa mga ginawa mong pasiya sa nakaraan, alin sa mga ito ang ng konsensiya? Pumili ng pauunlarin bawat araw mula sa sumusunod. nais mong baguhin at paunlarin upang sundin ang tamang paghuhusga • Pagtupad sa gawaing-bahay Pakikipag-ugnayan sa kapatid, magulang, o guardian • Paraan ng pakikipagkaibigan Pagtupad ng mga gawain sa paaralan Gawin ang “Kontrata ng mga Pasiya at Kilos na Pauunlarin Ko”. Gamiting gabay ang halimbawa sa ikalawang kolum.​

Answer:

Napag pasyahan ko na dapat akong mag pasya ng mabuti sa mga aking ginagawang pasya

Explanation:

Sana makatulong

Leave a Reply

Your email address will not be published.