Pinakadakilang templo na ipinagawa sa panahon ng Imperyong Khmer na kinilalang pinakamatanda at pinakamalaking estrukturang pang arkitektura sa daigdig.

Posted on


Pinakadakilang templo na ipinagawa sa panahon ng Imperyong Khmer na kinilalang pinakamatanda at pinakamalaking estrukturang pang arkitektura sa daigdig.​

Answer:

angkor wat

hope it helps


Leave a Reply

Your email address will not be published.