Please help me in answering this, Thank Yo, nonsense will be reported, huwag niyong habulin ang points

Posted on


Please help me in answering this


Thank You
nonsense will be reported
huwag niyong habulin ang points ​

  1. hindi ko alam
  2. nakopo
  3. akalako
  4. sorry na
  5. kawawa naman

Leave a Reply

Your email address will not be published.