Po Karagdagang Gawain Panuto: Saliksikin ang mga sumusunod na salita bilang paghahanda sa iyong susunod na modyul., 1. Death March , 2. Labanan sa Bataan , 3. Labanan sa Corregidor , 4. Pagsiklab ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig

Posted on


Po Karagdagang Gawain Panuto: Saliksikin ang mga sumusunod na salita bilang paghahanda sa iyong susunod na modyul.


1. Death March
2. Labanan sa Bataan
3. Labanan sa Corregidor
4. Pagsiklab ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig​

Answer:

di napo yan sasagutan hihi

Explanation:

i mean yan po yung topic sa next module so please dont bash me thankyou:>

Leave a Reply

Your email address will not be published.