Sa inyong palagay,nakabuti ba Ito sa kulturang Pilipino?bakit?

Posted on


Sa inyong palagay,nakabuti ba Ito sa kulturang Pilipino?bakit?​

Oo dahil marami tayong nagawa sa mga natutunan natin sa kanila at hindi naman dahil ang habang tumatagal ang mga sarili nating kultura ay nawawala dahil sa ating bagong natutunan mula sa mga Amerikano

#carryonlearning

Leave a Reply

Your email address will not be published.