Sa iyong palagay, paano nakilala ni Simeon at Anna na ang sanggol na dala nina Maria ay ang Messiah?

Posted on


Sa iyong palagay, paano nakilala ni Simeon at Anna na ang sanggol na dala nina Maria ay ang Messiah?​

Answer:

angel

Explanation:

sa pamamgitan ng isang angel

Leave a Reply

Your email address will not be published.