sa loob ng saknong ang mga pisikal na katangian na naipasa ng iyong nanay at tatay sa iyo. Aldng Ang aking Ang aking Pisikal na Anyo sant tatay nanay (anak) (magulang) (magulang) Kulay: Mata (asul itim. tsokolate) Buhok fitim, puti, tsokolate) Bolat (tim, puti, kayumonggi) Tekstura ng buhok kulot, unat) Hubog ng katawan: (malaki malt katamtamon) (mataba, payat) imatoos mababa katamtaman) Hugis ng mata: biog, singkat) Hugis ng labl: (manipis mokopal, katamtaman)

Posted on


sa loob ng saknong ang mga pisikal na katangian na naipasa ng iyong nanay at tatay sa iyo. Aldng Ang aking Ang aking Pisikal na Anyo sant tatay nanay (anak) (magulang) (magulang) Kulay: Mata (asul itim. tsokolate) Buhok fitim, puti, tsokolate) Bolat (tim, puti, kayumonggi) Tekstura ng buhok kulot, unat) Hubog ng katawan: (malaki malt katamtamon) (mataba, payat) imatoos mababa katamtaman) Hugis ng mata: biog, singkat) Hugis ng labl: (manipis mokopal, katamtaman)​

Answer:

magulang ok I serch it

Explanation:

hope it helps


Leave a Reply

Your email address will not be published.